Navigácia

Ochrana osobných údajov

Piatok 14. 5. 2021

Piatok 14. 5. 2021

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Najdôležitejšie termíny

AKCIE na jednotlivé mesiace , ktoré plánuje škola uskutočniť:

SEPTEMBER

21.9.2020- Didaktické hry

28.9.2020- Vystúpenie sokoliarov

 

OKTÓBER

Deň zdravej výživy

Deň jabĺk

 

NOVEMBER

30.11.2020- Sférické kino

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

 

 • Na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR je od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov základných škôl a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách. Táto výnimka platí aj pre zamestnancov školy.

  Zákonní zástupcovia podávajú iba vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka (dieťaťa) predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 • Šaliansky Maťko - školské kolo

  Motto súťaže:

  „Tento chlapec, to som ja,

  Šaliansky Maťko.

  MAŤKO preto, že ma tak volajú

  a ŠALIANSKY preto,

  že som sa narodil v Šali.“

  Aj v tejto náročnej dobe dnešné predpoludnie 16. 12. patrilo recitátorom slovenskej povesti. V priestoroch našej školy predviedlo svoj recitačný talent v školskom kole celoslovenskej súťaže Šaliansky Maťko J.C. Hronského šesť súťažiacich. Výkony hodnotila porota zostavená z pedagógov základnej školy. Všetkých súťažiacich by sme chceli pochváliť za vynikajúce výkony a účasť v súťaži. Porota sa po neľahkom rozhodovaní dohodla na takýchto výsledkoch:

 • Do galérie Pečenie medovníkov boli pridané fotografie.

 • Pečenie medovníkov

  Každoročne sa v tomto predvianočnom období celá naša škola rozvonia medovníčkami.Ani tento rok to nemohlo byť inak. V pondelok 7.12. sa žiaci prvého ročníka spolu s deťmi z MŠ zúčastnili tradičného pečenia medovníkov. Pod vedením triednych učiteliek si v školskej kuchyni vyskúšali svoju obratnosť a zručnosť pri vaľkaní cesta, vykrajovaní a potieraní .Išlo im to jedna radosť.Žiakom nechýbala chuť do práce a pri jednotlivých činnostiach sa striedali.Výsledkom ich práce boli nádherné, voňavé a chutné medovníčky, ktoré hneď aj ochutnali.So svojou prácou boli spokojní a tiež šťastní, že medovníčkami pohostia svojich spolužiakov pri vianočnom stromčeku.

 • Mikuláš

 • Hlasné Mikulášské pozdravenie sa aj tento rok ozývalo celou našou telocvičňou. Dňa 4.12.2020 nás navštívil Mikuláš. Žiaci mu samostatne, po triedach, predniesli pripravené básničky a pesničky. Za odmenu dostali balíček plný sladkostí. Dúfam, že na sľub, ktorý dali Mikulášovi, že budú poslúchať, nezabudnú! Ďakujeme Mikuláš! Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Poloma, na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove, so súhlasom zriaďovateľa a v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva SR z 23.10.2020 oznamuje, že od 09.11.2020:

  1. pokračuje v prezenčnom vzdelávaní žiakov tretieho a štvrtého ročníka

  2. obnovuje prezenčné vzdelávanie aj pre žiakov prvého a druhého ročníka

  3. obnovuje prevádzku v Školskom klube detí pri ZŠ s MŠ Poloma

  4. pokračuje prevádzka v materskej škole

  • Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zo dňa 1. novembra 2020 Vám oznamujeme:

   1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny vý
 • Vážení rodičia,

  v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10. 2020 sa jesenné prázdniny uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. V materskej škole bude v týchto dňoch prevádzka prerušená.

  Na základe Usmernenia MŠ VVaŠ SR k postupu škôl po celoplošnom testovaní:

  1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu a základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej a základnej školy Vyhlásenie zákonn
  • 14. 10. 2020

  • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Poloma na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove, so súhlasom zriaďovateľa a v súlade s Manuálom opatrení Ministerstva školstva SR pre základné školy

   prerušuje výchovno-vzdelávací proces od 15. 10. 2020 do 25. 10. 2020

   z dôvodu potvrdeného pozitívneho prípadu ochorenia COVID – 19 u zamestnanca školy

   a vyhlasuje pre všetkých žiakov a zamestnancov domácu izoláciu.

   Zároveň bude do 25. 10. 2020 prerušená aj prevádzka Školského klubu detí a Centra voľného času.

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Poloma so súhlasom zriaďovateľa a v súlade s Manuálom opatrení Ministerstva školstva SR pre základné školy udeľuje dňa 14.10.2020 „riaditeľské voľno“ z dôvodu potvrdeného pozitívneho prípadu ochorenia COVID – 19 u zamestnanca školy.

  O ďalších organizačných pokynoch a opatreniach Vás budeme informovať v priebehu nasledujúceho dňa po konzultáciách a odporúčaniach Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR (prípadné testovanie blízkych kontaktov alebo ďalších opatrení).

 • Nové opatrenia platné od 12. 10. 2020

  Na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 11. 10. 2020 je aj pre žiakov prvého stupňa nosenie rúšok počas vyučovania a pobytu v ŠKD povinné !

  Každý žiak bude mať pri sebe minimálne 2 rúška !

  Žiadame rodičov i žiakov, aby tieto opatrenia pred šírením COVID-19 rešpektovali a dodržiavali.

  Veríme, že spoločnými silami, vzájomným rešpektom a dôverou túto náročnú situáciu zvládneme v prospech ochrany Vašich detí.

  Ďakujeme

 • Deň mlieka

  Svetový deň mlieka 30.09.2020 sme si pripomenuli aj na našej škole. Deň predtým dostali žiaci úlohu, aby prišli oblečení v bielom, a aby si na desiatu priniesli niečo mliečne.

  Po tretej vyučovacej hodine sa žiaci zhromaždili v štvrtáckej triede. Pani učiteľka Mgr. Mária Hižnajová privítala žiakov, prezlečená za čiernu ovečku, krátkym príbehom o čiernej ovečke, a aj ostatných zvieratkách, ktoré dávajú mlieko.

  Aktivitou pre 1. ročník bolo odtláčanie rúk na pripravenú kartónovú kravičku. Nasledovala spoločná prezentácia Prečo je mlieko zdravé - o mlieku a o výrobkoch z mlieka. Potom sme si pozreli krátky dokument s názvom Cesta mlieka. Úlohou pre 2., 3. a 4. ročník bolo poskladať "cestu mlieka", ako sa mlieko dostane do obchodu. Spoločnou aktivitou pre všetky ročníky bola výroba čelenky, na ktorej bola kravička alebo ovečka.

 • Do galérie Sokoliarske vystúpenie boli pridané fotografie.

 • Sokoliarske vystúpenie

  V pondelok 28. 9. 2020 nás navštívil člen sokoliarskej skupiny Horus s programom, v rámci ktorého nám priblížil krásu dravcov, spôsob života, krásu ich letu a ich lovecké nadanie. Dravce boli úžasné, krásne sa nám predviedli. Žiaci mali možnosť pozorovať úplne zblízka kondora veľkého, sokola rároha, výra skalného, krkavca čierneho, myšiaka lesného a myšiaka štvorfarebného.

  Páčila sa im rýchlosť sokola útočiaceho na korisť, z veľkej výšky vracajúceho sa k sokoliarovi. Deti boli unesené poslušnými príletmi dravcov tesne nad ich hlavami. Tí najodvážnejší zo školy sa nebáli navliecť si rukavicu a vyskúšať si prácu sokoliara.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Poloma
  Poloma 24
 • 0514597350

Fotogaléria