Navigácia

Navigácia

  PLÁNOVANÉ AKCIE

  Február

  9.2. Karneval

  Marec

  7.3. Divadlo Alexandra Duchnoviča

  Apríl

  6.4. Riaditeľské voľno

  9.4. Zápis do 1. ročníka

  12.4. Súťaž: Kde bolo tam bol

  13.4. Deň narcisov

  16.- 20.4. Plavecký výcvik

  Máj

  14.-18.5. Škola v prírode

  15.5. Slávik Slovenska

  Jún

  3.6. Deň rodiny 

  12.6. Školský výlet

  26.6. Brezovica - Náučný chodník

  28.6. Spoločná opekačka

  29.6. Slávnostné ukončie školského roku 2017/2018

   

  Fotogaléria

  • Jesenné cvičenia v prírode

   V pondelok 17. septembra sme absolvovali my "prvostupniari" Cvičenie v prírode. Za slnečného jesenného počasia sme sa vybrali do blízkeho okolia našej obce. Cieľom nášho cvičenia bolo bezpečne sa pohybovať v rôznom priestore, prekonávať pohybom rôzne terénne nerovnosti, poznať význam a zásady ochrany prírody počas pohybových aktivít a pozorovať zneny meniacej sa jesennej prírody.

   Svoju šikovnosť, zdatnosť a samostatnosť preukázali žiaci v športových disciplínach na futbalovom ihrisku – skok do diaľky, hod na cieľ, štafetový beh a skákanie vo vreci. V skupinách riešili aktivitu zameranú na rýchlosť, pohotovosť, pamäť, logiku a zrakovú orientáciu. Po splnení úloh sme sa všetci vrátili do spoločného cieľa, ktorým bola naša škola a tešili sa na opekačku. Deň sa vydaril a aj pekné počasie prispelo k dobrej nálade nám všetkým.

  • A je to tu! Školička už čaká na každého žiaka. Nový školský rok sme začali svätou omšou v kostole v Polome. Potom sme sa zhromaždili v priestoroch školy, kde bolo slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019. Riaditeľka školy privítala všetkých prítomných, ale aj tých, ktorí po prvý krát zasadnú do školských lavíc.Popriala všetkým pevné zdravie a veľa pracovných a osobných úspechov.

  • Školský rok 2017/2018 sme ukončili dňa 29.júna slávnostnou svätou omšou. V príhovore pani riaditeľka zhodnotila tento školský rok. Poďakovala za všetky spoločné aktivity, úspechy a reprezentáciu školy. Potom už nasledovalo rozdávanie záverečných vysvedčení v triedach. So žiakmi sme si zaželali krásne letné prázdniny, a zdôraznili , aby ich prežili hlavne v zdraví a bez úrazov. Osobitne sme sa ešte rozlúčili s našimi štvrtákmi.

   Tak s radosťou "HURÁ NA PRÁZDNINY"

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Poloma
   Poloma 24
  • 0514597350

  Fotogaléria